Tanıtım

Tanıtım

2010 yılında kurulan Pazarlama Bölümü 2012-2013 eğitim-öğretim yılında birinci öğretim, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ise ikinci öğretim programlarıyla lisans eğitimine başlamıştır. Ayrıca 2016-2017 eğitim-öğretim bahar döneminde Pazarlama tezli yüksek lisans programı öğrenci kabul etmiştir.


Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.


Vizyon

Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal, kültürel ve sanatsal değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, akademisyenlerinin uluslararası boyutta başarılara imza atacağı öncü bir bölüm olmaktır.


Program Yeterlilikleri

1- Bir işletme yapısına ilişkin biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkileri anlar
2- Bir işletmeyi tüm fonksiyonel birimler temelinde değerlendirir.
3- Sorun çözme sürecine yönelik alınan kararlarda analitik düşüncesini etkin biçimde kullanır
4- Sürekli çalışma ve öğrenme vizyonuna sahip olur.
5- Etik konusunda donanımlı olarak tüm faaliyetlerini bu çerçevede gerçekleştirir.
6- Örgüt içerisinde bireysel ve takım halinde çalışmalar yaparak karşılaşılan vakaları doğru analiz eder.
7- Bilgilendirmek ve ikna etmek gibi çeşitli amaçlar için yazılı veya sözlü biçimlerde iletişim becerileri gösterir.
8- Pazarlama yönetim sürecini farklı açılardan tanımlar ve tartışır.
9- Pazarlamaya dayalı kavramları, teorileri ve modelleri anlar ve kullanır.
10- Ulusal ve uluslararası boyutlarda farklı pazar koşullarına ve alıcı türlerine uygun sağlayacak etkin ve yaratıcı pazarlama karması stratejileri geliştirir
11- Pazarlama çerçevesinde gelişen yeni eğilimleri takip eder ve doğru yorumlar
12- Pazarlama eğitiminin kazandırdığı bilgi ve becerileri iş yaşamındaki uygulamalar çerçevesinde eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.

Öğrenci Sayısı

Bölümümüzün 2016-2017 öğretim yılı itibariyle;

– Birinci öğretim lisans programı: 169

– İkinci öğretim lisans programı: 171

– Tezli yüksek lisans programı: 10

olmak üzere toplam 350 öğrencisi bulunmaktadır.


Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF,DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Pazarlama Lisans programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.


Kazanılan Derece

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Pazarlama alanında lisans derecesi verilir.


Öğrenim Dili

Bölümümüzün öğretim dili Türkçe’dir ve yabancı dil hazırlık sınıfı isteğe bağlı okutulmaktadır.


Staj ve İş Yerinde Eğitim

Pazarlama Bölümünde 3. sınıf sonunda staj zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca 4. sınıf bahar döneminin de ise “iş yerinde eğitim” programı uygulanmaktadır.


İstihdam Olanakları

Bölüm mezunlarımız; kamu kurumlarında, bankaların, holding ve şirketlerin, turizm işletmelerinin pazarlama, satış, halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım, lojistik yönetimi gibi benzer bölümlerde çalışma olanaklarına sahiptirler. Ayrıca, üniversitelerin işletme, halkla ilişkiler, pazarlama ve lojistik bölümlerinde öğretim elemanı olarak ta çalışabilirler.

 

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal, kültürel ve sanatsal değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, akademisyenlerinin uluslararası boyutta başarılara imza atacağı öncü bir bölüm olmaktır.

İletişim

Uygulamalı Bilimler Fakültesi 07192 Yeşilbayır/Antalya

Tel: +90 (242) 443 20 67
Tel: +90 (242) 443 20 68 (Faks)