Akademik Personel
65
Prof. Dr. Mustafa Gülmez
Satış Yönetimi, Turizm Pazarlaması, Girişimcilik
Tel: 0 242 2274400 – 3500
Ofis: 109
e-posta: mgulmez@akdeniz.edu.tr
65
Doç. Dr. Olgun Kitapcı
Hizmet Inovasyonu, Küresel Pazarlama
Tel: 0 242 2274400 – 3518
Ofis: 208
e-posta: okitapci@akdeniz.edu.tr
65
Doç. Dr. İ. Taylan Dörtyol
Tüketim Psikolojisi, Tüketim Sosyolojisi
Tel: 0 242 2274400 – 3519
Ofis: 206
e-posta: taylandortyol@akdeniz.edu.tr
65
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Coşkun
Sürdürülebilir Pazarlama
Tel: 0 242 2274400 – 3520
Ofis: 207
e-posta: aysencoskun@akdeniz.edu.tr

65
Dr. Öğr. Üyesi N. Mert Batu
Halkla İlişkiler, Reklamcılık
Tel: 0 242 2274400 – 3522
Ofis: 209
e-posta: mertbatu@akdeniz.edu.tr

65
Dr. Öğr. Üyesi R. Meltem Yetkin Özbük
Elektronik Pazarlama, Kantitatif Karar Verme
Tel: 0 242 2274400 – 3521
Ofis: 210
e-posta: myetkin@akdeniz.edu.tr
65
Öğr. Gör. Ayça Kangal Demir
Pazarlama
Tel: 0 242 2274400
e-posta: aycakangal@akdeniz.edu.tr
65
Arş. Gör. Naci Büyükdağ
Marka, Pazarlama Araştırmaları
Tel: 0 242 2274400 – 3550
Ofis: 223
e-posta: nbuyukdag@akdeniz.edu.tr
65
Arş. Gör. Aslı Sakarya
Tüketici Davranışları
Tel: 0 242 2274400 – 3550
Ofis: 223
e-posta: @akdeniz.edu.tr

 

 

 

 

 

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal, kültürel ve sanatsal değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, akademisyenlerinin uluslararası boyutta başarılara imza atacağı öncü bir bölüm olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 07070 Antalya
Tel: +90 (242) 227 20 78
Tel: +90 (242) 310 22 52 (Faks)