Komisyon, Koordinatörlükler ve Kurullar

Bölüm Danışma Kurulu

  • Prof. Dr. Canan Madran (Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği Başkanı)
  • Dr. Yener Girişken (ThinkNeuro – CEO)
  • Ali İhsan Sav (İşadamı)
  • Cem Sakarya (Akdeniz Üniv. Kurumsal Kalite Koordinatörü – Uzman) bölüm kalite süreçleri konusunda
  • Dr. Aylin Tümay (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası – Müşavir) sanayi ilişkileri konusunda
  • İsmail Veli Sezgin (AKİŞMER TTM – Uzman) BAP, Tübitak ve diğer proje süreçleri konusunda
  • Prof. Dr. Engin Karadağ (Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi) bilgi sistemleri ve istatistik konusunda
  • Altuğ Erkan (Akdeniz Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı) öğrenci işleri konusunda

Dr. Öğr. Üyesi Raife Meltem Yetkin Özbük – Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Olgun Kitapcı – Bologna Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi N. Mert Batu – Free Mover Koordinatörü

Doç. Dr. İ. Taylan Dörtyol – Mevlana Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Coşkun – Farabi Koordinatörü


İşyerinde Eğitim Komisyonu

Doç. Dr. Olgun Kitapcı (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi N. Mert Batu

Dr. Öğr. Gör. Raife Meltem Yetkin Özbük


Mezuniyet Komisyonu

Doç. Dr. İ. Taylan Dörtyol (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Coşkun

Dr. Öğr. Üyesi N. Mert Batu


Lisansüstü İntibak Komisyonu

Doç. Dr. İ. Taylan Dörtyol (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Coşkun


Yatay Geçiş Öğrencileri Ders Eşdeğerlik Koşulları

Dikey Geçiş Öğrencileri Ders Eşdeğerlik Koşulları

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal, kültürel ve sanatsal değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, akademisyenlerinin uluslararası boyutta başarılara imza atacağı öncü bir bölüm olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 07070 Antalya
Tel: +90 (242) 227 20 78
Tel: +90 (242) 310 22 52 (Faks)