English

THE DEPARTMENT of MARKETING

Welcome to the department of Marketing!

The Department of Marketing was founded in 2012 within the Faculty of Applied Science. The Department of Marketing engages in internationally acknowledged research and education in several specialization areas, such as customer relations, customer experiences, service and product innovations, strategic marketing, supply chain management and related phenomena. Our scholarly activities include conference presentations and the publication of articles covering a wide variety of marketplace topics. The department has experienced, qualified and dedicated members of the Faculty. The medium of instruction is Turkish.

You can find more information on the studies of the subject Marketing here.

 

The Department of Marketing offers the following undergraduate program:

Undergraduate Majors (B.A.)

  • Marketing

Level of Qualification

First Cycle (Bachelor’s Degree)


Qualification Awarded

The graduates, who have successfully completed all courses in the curriculum of Marketing Programme, are awarded with Bachelors Degree in Marketing.


Level of Qualification

First Cycle (Bachelor’s Degree)


Faculty and Reseachers

Faculty and researchers at the department of Marketing in alphabetical order.

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal, kültürel ve sanatsal değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, akademisyenlerinin uluslararası boyutta başarılara imza atacağı öncü bir bölüm olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 07070 Antalya
Tel: +90 (242) 227 20 78
Tel: +90 (242) 310 22 52 (Faks)