Çift Anadal Programına Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Öğrenciler

Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 42/1. maddesine göre fakültemiz, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencilerinden Pazarlama Bölümü’nde Çift Anadal programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler aşağıdaki gibidir.

Rümeysa Hilal Tokcan II. Öğretim

Ece Pamukçu II. Öğretim

0

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal, kültürel ve sanatsal değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, akademisyenlerinin uluslararası boyutta başarılara imza atacağı öncü bir bölüm olmaktır.

İletişim

Uygulamalı Bilimler Fakültesi 07192 Yeşilbayır/Antalya

Tel: +90 (242) 443 20 67
Tel: +90 (242) 443 20 68 (Faks)