2017 Ulusal Pazarlama Kongresi

Pazarlama Camiasının Değerli Akademisyenleri,

Yurtiçi ve yurt dışında pazarlama biliminin gelişmesine, bilimsel çalışmaların ve araştırmaların özendirilmesine, öğretim elemanlarının, eğitimcilerin, uygulamacıların dayanışmasına, eğitim hizmetlerinin verimli ve etkin düzeyde uygulanmasına ve mesleğin gelişmesine yönelik katkı ve etkinliklerde bulunmayı amaçlayan pazarlama kongreleri bugüne kadar birçok üniversitemizde düzenlenmiş, her sene önemli başlıklar altında hazırlanan bilimsel çalışmalar yaratılan sosyal paylaşım ortamı ile pazarlama dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur.

20 yılı aşkın süredir Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği’nin (PPAD) sahipliğinde sürekliliğinin sağlandığı bu önemli kongrenin bu yılki adımını Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak bizler atacağız. 22.’sini düzenleyeceğimiz Pazarlama Kongresi’nde, pazarlama bilimi dünyası olarak yüklendiğimiz sorumluluk bilinciyle küresel değişimlerde pazarlamanın önemine dikkat çekerek üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde gerçekleştirebilmeyi umuyoruz. Bu amaçla, “İnovasyon” ana teması altında, ilgili alanlardaki tüm çalışmalarınızı akademi camiasıyla paylaşmak ve tartışmak üzere 28–30 Eylül 2017 tarihlerinde sizleri “Karadeniz Teknik Üniversitesi” ne bekliyoruz.

Kongre sayfası için tıklayınız

0

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal, kültürel ve sanatsal değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, akademisyenlerinin uluslararası boyutta başarılara imza atacağı öncü bir bölüm olmaktır.

İletişim

Uygulamalı Bilimler Fakültesi 07192 Yeşilbayır/Antalya

Tel: +90 (242) 443 20 67
Tel: +90 (242) 443 20 68 (Faks)