Neden Pazarlama Bölümü okumalıyım.

Pazarlama kavramı, Amerikan Pazarlama Birliği (AMA) tarafından “Müşteriler, iş ortakları ve toplum geneli için bir değere sahip olan sunumların yaratılması ve iletilmesine yönelik etkinlikler, kurumlar ve süreçler bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda, değişken pazarlama dinamikleri çerçevesinde müşteri temelli bir pazarlama stratejinin tasarlanması ve müşteri ihtiyaçlarının anlaşılması, müşteri ilişkilerinin kurulmasında ve müşteri sadakatinin elde edilmesinde hayati bir öneme sahiptir. Bu kapsamda öğrencilerimize; Reklamcılık, Markama ve Marka Değeri, Rekabet, Tüketici Davranışları, Ürün Inovasyonu, Küresel Pazarlama, Müşteri İlişkileri ve Müşteri Deneyimler, Dağıtım Kanalları/Perakendecilik, Tedarik Zinciri, Lojistik, Sosyal Ağlar, Fiyatlandırma, Yasal ve Sosyal Konular, Pazarlama İletişimi, Yeni Ürün Geliştirme, Pazarlama Karar Destekleri, Örgütsel Süreçler, Halkla İlişkiler, Satış, Örgütsel Satın Alma Davranışı, Araştırma Teknikleri ve Araçları, Teknoloji Özellikli Pazarlama, Pazar Odaklılık öğretilmektedir.

Öğrencilerini söz konusu ortama hazırlamak üzere gerekli görülen teorik ve pratik bilgiyle, iş yerinde eğitimler sağlayarak mesleki tecrübeyle, paket programlar kullanacak teknolojik yetenek ve beceriyle donatmayı misyon edinen Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Pazarlama Bölümü kısa zamanda ülke genelinde, uzun vadede ise dünya çapında pazarlama konusunda kendisinden söz ettirecek bir yapıya sahip olmayı amaçlamaktadır. Bölümümüz Türkiye’nin ilk dört yıllık eğitim veren ilk Pazarlama bölümüdür.

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal, kültürel ve sanatsal değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, akademisyenlerinin uluslararası boyutta başarılara imza atacağı öncü bir bölüm olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 07070 Antalya
Tel: +90 (242) 227 20 78
Tel: +90 (242) 310 22 52 (Faks)